Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN của BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 2023 tăng trên 10% so với năm 2022

Lawaco, Ngày 10/08/2023

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN của BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 2023 tăng trên 10% so với năm 2022

Đính kèm

254CVGiaiTrinh.pdf Tải xuống
Lượt xem: 1192
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01