Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 (Đã kiểm toán)

Lawaco, Ngày 10/08/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023

Đính kèm

BCTC6Thang2023.pdf Tải xuống
Lượt xem: 1186
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01