Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (Bổ sung lần 1)

Lawaco, Ngày 05/05/2023

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (Bổ sung lần 1)

Đính kèm

05_TB_H%C4%90QT.pdf Tải xuống
Lượt xem: 1159
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01