Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Quản Trị Công Ty

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020

Lawaco, Ngày 29/10/2020

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020

Đính kèm

06_NQ_HDQT.PDF Tải xuống
Lượt xem: 2083
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01