Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Lawaco, Ngày 20/06/2023

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đính kèm

188-CV-CTN.pdf Tải xuống
Lượt xem: 666
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01