Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Kết Quả Xét Nghiệm Chỉ Tiêu A Của Các Nhà Máy Nước Thành Viên - từ tháng 01/2019 đến tháng 05/2019

Lawaco, Ngày 29/03/2019

Kết Quả Xét Nghiệm Chỉ Tiêu A Của Các Nhà Máy Nước Thành Viên - từ tháng 01/2019 đến tháng 05/2019

Đính kèm

12-15-2-2019.pdf Tải xuống
12-15-3-2019.pdf Tải xuống
19-22-2-2019.pdf Tải xuống
22-1-2019.pdf Tải xuống
26-29-2-2019.pdf Tải xuống
29-1-2-2019.pdf Tải xuống
5-8-3-2019.pdf Tải xuống
chi tieu B 2018.pdf Tải xuống
NMN DANKIA B VA C - 11 2017 .pdf Tải xuống
Lượt xem: 94

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

47040

Thành viên online: 1