Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Kết Quả Xét Nghiệm Chỉ Tiêu A Của Các Nhà Máy Nước Thành Viên - từ ngày 22/04 đến 03/05/2019

Lawaco, Ngày 13/05/2019

Kết Quả Xét Nghiệm Chỉ Tiêu A Của Các Nhà Máy Nước Thành Viên - từ ngày 22/04 đến 03/05/2019

Đính kèm

2-5-5-2019.pdf Tải xuống
22-3-5-2019.pdf Tải xuống
23-26-4-2019.pdf Tải xuống
Lượt xem: 39

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

52486

Thành viên online: 1